Cookie- en privacyverklaring

Dit is mijn cookie- en privacyverklaring conform AVG. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Daarom heb ik deze tekst naar eer en geweten zelf geschreven. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan a.u.b. weten.

Bemelen, 14 mei 2018

Bedrijfsgegevens

Johannes Timmermans Fotografie
Gasthuis 83
6268 NN Bemelen
www.johannestimmermans.nl
Mail@johannestimmermans.nl
KvK 14062597

Doel
Ik ben zzp-er en doe niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk.
Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder genoemd worden.
Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen.

Deze gegevens worden verzamelt
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt. 

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met
Van alle klanten die een factuur van mij ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in mijn financiële administratie bij Raad Maastricht.

Voor e-mail maak ik gebruik van Apple Mail. 
De backup van foto’s vindt plaats op harde schijven, deze worden in een afgesloten ruimte voorzien van een alarminstallatie bewaard.
Het versturen van foto’s gaat via Wetransfer. 
 
Bewaarduur van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.
 
Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies. 

Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens
Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweetraps authentificatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.
 
Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via mail@johannestimmermans.nl.
 
Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.
  
Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.